TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT BÙ ĐĂNG KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CỒ, QUÝ PHỤ HUYNH, CÁC EM HỌC SINH VÀ QUÝ KHÁCH MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý

Trang nhất » Lịch tuần

ABCaa

Lịch làm việc tuần:

Trường

Từ ngày 25.05.2020 đến ngày 31.05.2020


Sáng Chiều
Thứ 2
25.05.2020
-Chào cờ đầu tuần-Đ/c Nghìn-PHT trực lãnh đạo
-Học bình thường theo TKB
-BGH làm việc tại cơ quan
-Đ/c Cường-PHT trực lãnh đạo
-Học bình thường theo TKB
-BGH làm việc tại cơ quan
-Đ/c Hoàng-PHT trực lãnh đạo
Thứ 3
26.05.2020
-Học bình thường theo TKB
-BGH làm việc tại cơ quan
-Đ/c Hoàng-PHT trực lãnh đạo
-Học bình thường theo TKB
-BGH làm việc tại cơ quan
-Đ/c Cường-PHT trực lãnh đạo
Thứ 4
27.05.2020
-Học bình thường theo TKB
-BGH làm việc tại cơ quan
-Đ/c Nghìn-PHT trực lãnh đạo
-Học bình thường theo TKB
-BGH làm việc tại cơ quan
-Đ/c Hoàng-PHT trực lãnh đạo
Thứ 5
28.05.2020
-Học sinh khối 12 Thi thử TN THPT theo lịch của Sở-Đ/c Hoàng-PHT phụ trách
-Học sinh khối 10+11 tự học tại nhà
-Họp chi ủy lúc 9h35'
-Đ/c Hoàng- PHT trực lãnh đạo

-Học sinh khối 12 Thi thử TN THPT theo lịch của Sở-Đ/c Hoàng-PHT phụ trách
-Học sinh khối 10+11 tự học tại nhà
-Đ/c Nghìn- PHT trực lãnh đạo
Thứ 6
29.05.2020
-Học sinh khối 12 Thi thử TN THPT theo lịch của Sở-Đ/c Hoàng-PHT phụ trách
-Học sinh khối 10+11 tự học tại nhà
-Đ/c Nghìn- PHT trực lãnh đạo
-Học sinh khối 12 Thi thử TN THPT theo lịch của Sở-Đ/c Hoàng-PHT phụ trách
-Học sinh khối 10+11 tự học tại nhà
-Đ/c Cường- PHT trực lãnh đạo
Thứ 7
30.05.2020
-Học sinh khối 12 Thi thử TN THPT theo lịch của Sở-Đ/c Hoàng-PHT phụ trách
-Học sinh khối 10+11 tự học tại nhà
-Đ/c Cường- PHT trực lãnh đạo
-Học bình thường theo TKB
-Đ/c Nghìn-PHT trực lãnh đạo
Chủ nhật
31.05.2020


 

Trang nhất   Văn bản điều hành  

Liên kết Website