Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình Ảnh về: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Video về: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Wiki về Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống -

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Giải đáp trắc nghiệm tập huấn luyện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải đáp trắc nghiệm tập huấn luyện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn luyện thay sách giáo khoa lớp 7 môn Hoạt động trải nghiệm định hướng nghiệp năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn luyện môn Văn, Toán, Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn luyện thay SGK lớp 7 của mình. . Mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 trong bài viết dưới đây của VietJack:

Bạn đang xem: Giải đáp trắc nghiệm tập huấn luyện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Điểm khác biệt cơ bản giữa việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với việc tổ chức dạy học các môn học ở lớp 7 là gì?

A. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp coi trọng việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế cho HS, còn các môn học coi trọng việc tổ chức dạy – học trên lớp.

B. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức theo phương thức trải nghiệm, trong đó HS được học qua trải nghiệm, được thể hiện những trải nghiệm đó, hiểu biết được trải qua trải nghiệm môn học và thực tế, được tham gia trải nghiệm các hoạt động gia đình. Trong quá trình tổ chức, GV không dạy kiến ​​thức mới như các môn học.

C. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục nên không tổ chức thực hiện theo 4 bước như các môn học mà chủ yếu tập trung vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục giống như tổ chức hoạt động giáo dục bên ngoài time up layer in the current program.

D. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiệp vụ hướng tương tự như tổ chức dạy học các môn học, chỉ khác ở cách thức tổ chức hoạt động luyện tập/thực thi và vận hành cơ sở hạ tầng.

Câu 2: Bản chất trải nghiệm có thể hiện ở những hoạt động nào trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”?

A. Các hoạt động thuộc pha Khám phá – Kết nối.

B. Những hoạt động thuộc pha Thực hành.

C. Những hoạt động thuộc pha Vận dụng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Cấu trúc sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” có điểm đặc biệt nào trong số điểm đặc biệt dưới đây?

A. SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 được cấu trúc thành 9 chủ đề nối tiếp với các chủ đề của lớp 6. Mỗi chủ đề được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7. SGK chỉ thể hiện 35 tiết Hoạt động giáo dục theo chủ đề/ 105 tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

B. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 có 9 chủ đề. Mỗi chủ đề có thể hiện thông qua 3 loại hình hoạt động là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Nội dung của mỗi chủ đề phản ánh một trong 4 mạch nội dung: Hướng về bản thân, Hướng đến xã hội, Hướng đến tự nhiên, Hướng đến nghiệp.

C. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 có 3 loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Ba loại hoạt động này gắn kết chặt chẽ các phân số với nhau và cùng hướng đến việc thực hiện mục tiêu của chủ đề.

D. Tên các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sẽ thay đổi qua từng lớp của cấp Trung học cơ sở do yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở từng lớp khác nhau.

Câu 4: Cấu trúc từng chủ đề trong sách giáo dục Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây?

Tham Khảo Thêm:  Top hơn 48 của hình nền hoa lan

A. Mục tiêu của từng chủ đề Theo dõi yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 và thể hiện mục tiêu hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.

B. Ở mỗi chủ đề trong SGV đều hướng dẫn thực hiện 3 loại hình hoạt động là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp.

C. Nội dung Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp ở mỗi chủ đề có quan hệ chặt chẽ với Hoạt động giáo dục theo chủ đề, trong đó, Sinh hoạt dưới cờ định hướng cho Hoạt động giáo dục theo chủ đề trong tuần. Hoạt động giáo dục theo chủ đề là loại hình hoạt động quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình và chi phối nội dung Sinh hoạt lớp.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5: Phương pháp nào không thể hiện được trong SGK và SGV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7?

A. Phương pháp hợp tác theo nhóm.

B. Phương pháp nghiên cứu tình chất.​​​​​​​​

C. Phương pháp thuyết trình (GV giảng giải, thuyết trình, HS nghe và ghi chép).

D. Phương pháp trò chơi.

Câu 6: Yếu tố nào gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động trải nghiệm của HS?

A. GV triển khai tổ chức Hoạt động trải nghiệm như dạy các môn học.

B. GV chưa biết cách kết nối vốn kinh nghiệm đã có của HS với kinh nghiệm mới mà thường áp đặt những kết luận đã sẵn sàng, chưa quan tâm đến việc khai thác cảm xúc của HS.

C. GV còn e ngại làm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mới được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.

D. A và B.

Câu 7: Những phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nào đã được GV sử dụng trong video tiết dạy minh hoạ Hoạt động giáo dục theo chủ đề?

A. Phương pháp nghiên cứu tình chất, phương pháp dự án, hình thức tham quan.

B. Phương pháp trò chơi, phương pháp nghiên cứu trường hợp, hình thức giao lưu.

C. Phương pháp hợp tác nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành, hình thức triển lãm.

D. Phương pháp hợp tác nhóm, phương pháp dự án, hình thức diễn đàn HS.

Câu 8: Việc thực hiện đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm của học sinh được thực hiện như thế nào?

A. Kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ theo 2 mức: Đạt/ Chưa đạt. Hướng dẫn HS tự đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá và kết hợp đánh giá cá nhân với đánh giá đồng đẳng, đánh giá của GV.

B. Kết thúc mỗi chủ đề chỉ cần tổ chức để HS tự đánh giá theo các tiêu chí đánh giá dưới sự hướng dẫn của GV và lưu giữ sản phẩm do HS làm căn cứ đánh giá.

C. Kết thúc mỗi chủ đề chỉ cần tổ chức để HS đánh giá khác nhau theo nhóm/ tổ về thái độ tích cực, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo,… trong quá trình tham gia hoạt động.

D. Không nhất thiết phải đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khi kết thúc mỗi chủ đề. Chỉ cần tổ chức đánh giá định kỳ theo 2 mức: Đạt/ Chưa đạt.

Câu 9: Các trường nên giao phụ trách tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 cho những GV nào? Vì sao?

A. GV môn Giáo dục công dân vì môn GDCD có nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

B. GV môn Công nghệ hay GV môn Địa lý vì môn Công nghệ, môn Địa lý có nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

C. GV chủ nhiệm lớp vì GV chủ nhiệm là người hiểu HS lớp mình nhất và là người chịu trách nhiệm tổ chức các tiết Sinh hoạt lớp.

D. Nên giao trách nhiệm tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 cho GV chưa đủ giờ dạy để đảm bảo đủ số giờ dạy theo quy định.

Câu 10: Khi lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy, giáo viên nhất thiết phải thể hiện đúng nội dung, phương pháp, hình thức có thể hiện trong SGK và SGV?

A. GV phải thể hiện đúng nội dung, phương pháp, hình thức thể hiện trong SGK và SGV.

B. GV phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, công thức có thể hiện trong sgk, còn không nhất thiết phải thực hiện đúng SGV.

C. GV được linh hoạt điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trong SGK và SGV sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ, khả năng nhận thức của HS.

Tham Khảo Thêm:  Top hơn 48 của hình nền doremon dễ thương

D. Tất cả các phương án trên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Giải đáp trắc nghiệm tập huấn luyện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải đáp trắc nghiệm tập huấn luyện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn luyện thay sách giáo khoa lớp 7 môn Hoạt động trải nghiệm định hướng nghiệp năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn luyện môn Văn, Toán, Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn luyện thay SGK lớp 7 của mình. . Mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 trong bài viết dưới đây của VietJack:

Bạn đang xem: Giải đáp trắc nghiệm tập huấn luyện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Điểm khác biệt cơ bản giữa việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với việc tổ chức dạy học các môn học ở lớp 7 là gì?

A. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp coi trọng việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế cho HS, còn các môn học coi trọng việc tổ chức dạy – học trên lớp.

B. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức theo phương thức trải nghiệm, trong đó HS được học qua trải nghiệm, được thể hiện những trải nghiệm đó, hiểu biết được trải qua trải nghiệm môn học và thực tế, được tham gia trải nghiệm các hoạt động gia đình. Trong quá trình tổ chức, GV không dạy kiến ​​thức mới như các môn học.

C. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục nên không tổ chức thực hiện theo 4 bước như các môn học mà chủ yếu tập trung vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục giống như tổ chức hoạt động giáo dục bên ngoài time up layer in the current program.

D. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiệp vụ hướng tương tự như tổ chức dạy học các môn học, chỉ khác ở cách thức tổ chức hoạt động luyện tập/thực thi và vận hành cơ sở hạ tầng.

Câu 2: Bản chất trải nghiệm có thể hiện ở những hoạt động nào trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”?

A. Các hoạt động thuộc pha Khám phá – Kết nối.

B. Những hoạt động thuộc pha Thực hành.

C. Những hoạt động thuộc pha Vận dụng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Cấu trúc sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” có điểm đặc biệt nào trong số điểm đặc biệt dưới đây?

A. SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 được cấu trúc thành 9 chủ đề nối tiếp với các chủ đề của lớp 6. Mỗi chủ đề được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7. SGK chỉ thể hiện 35 tiết Hoạt động giáo dục theo chủ đề/ 105 tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

B. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 có 9 chủ đề. Mỗi chủ đề có thể hiện thông qua 3 loại hình hoạt động là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Nội dung của mỗi chủ đề phản ánh một trong 4 mạch nội dung: Hướng về bản thân, Hướng đến xã hội, Hướng đến tự nhiên, Hướng đến nghiệp.

C. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 có 3 loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Ba loại hoạt động này gắn kết chặt chẽ các phân số với nhau và cùng hướng đến việc thực hiện mục tiêu của chủ đề.

D. Tên các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sẽ thay đổi qua từng lớp của cấp Trung học cơ sở do yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở từng lớp khác nhau.

Câu 4: Cấu trúc từng chủ đề trong sách giáo dục Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây?

A. Mục tiêu của từng chủ đề Theo dõi yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 và thể hiện mục tiêu hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.

B. Ở mỗi chủ đề trong SGV đều hướng dẫn thực hiện 3 loại hình hoạt động là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến

C. Nội dung Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp ở mỗi chủ đề có quan hệ chặt chẽ với Hoạt động giáo dục theo chủ đề, trong đó, Sinh hoạt dưới cờ định hướng cho Hoạt động giáo dục theo chủ đề trong tuần. Hoạt động giáo dục theo chủ đề là loại hình hoạt động quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình và chi phối nội dung Sinh hoạt lớp.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5: Phương pháp nào không thể hiện được trong SGK và SGV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7?

A. Phương pháp hợp tác theo nhóm.

B. Phương pháp nghiên cứu tình chất.​​​​​​​​

C. Phương pháp thuyết trình (GV giảng giải, thuyết trình, HS nghe và ghi chép).

D. Phương pháp trò chơi.

Câu 6: Yếu tố nào gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động trải nghiệm của HS?

A. GV triển khai tổ chức Hoạt động trải nghiệm như dạy các môn học.

B. GV chưa biết cách kết nối vốn kinh nghiệm đã có của HS với kinh nghiệm mới mà thường áp đặt những kết luận đã sẵn sàng, chưa quan tâm đến việc khai thác cảm xúc của HS.

C. GV còn e ngại làm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mới được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.

D. A và B.

Câu 7: Những phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nào đã được GV sử dụng trong video tiết dạy minh hoạ Hoạt động giáo dục theo chủ đề?

A. Phương pháp nghiên cứu tình chất, phương pháp dự án, hình thức tham quan.

B. Phương pháp trò chơi, phương pháp nghiên cứu trường hợp, hình thức giao lưu.

C. Phương pháp hợp tác nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành, hình thức triển lãm.

D. Phương pháp hợp tác nhóm, phương pháp dự án, hình thức diễn đàn HS.

Câu 8: Việc thực hiện đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm của học sinh được thực hiện như thế nào?

A. Kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ theo 2 mức: Đạt/ Chưa đạt. Hướng dẫn HS tự đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá và kết hợp đánh giá cá nhân với đánh giá đồng đẳng, đánh giá của GV.

B. Kết thúc mỗi chủ đề chỉ cần tổ chức để HS tự đánh giá theo các tiêu chí đánh giá dưới sự hướng dẫn của GV và lưu giữ sản phẩm do HS làm căn cứ đánh giá.

C. Kết thúc mỗi chủ đề chỉ cần tổ chức để HS đánh giá khác nhau theo nhóm/ tổ về thái độ tích cực, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo,… trong quá trình tham gia hoạt động.

D. Không nhất thiết phải đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khi kết thúc mỗi chủ đề. Chỉ cần tổ chức đánh giá định kỳ theo 2 mức: Đạt/ Chưa đạt.

Câu 9: Các trường nên giao phụ trách tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 cho những GV nào? Vì sao?

A. GV môn Giáo dục công dân vì môn GDCD có nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

B. GV môn Công nghệ hay GV môn Địa lý vì môn Công nghệ, môn Địa lý có nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

C. GV chủ nhiệm lớp vì GV chủ nhiệm là người hiểu HS lớp mình nhất và là người chịu trách nhiệm tổ chức các tiết Sinh hoạt lớp.

D. Nên giao trách nhiệm tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 cho GV chưa đủ giờ dạy để đảm bảo đủ số giờ dạy theo quy định.

Câu 10: Khi lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy, giáo viên nhất thiết phải thể hiện đúng nội dung, phương pháp, hình thức có thể hiện trong SGK và SGV?

A. GV phải thể hiện đúng nội dung, phương pháp, hình thức thể hiện trong SGK và SGV.

B. GV phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, công thức có thể hiện trong sgk, còn không nhất thiết phải thực hiện đúng SGV.

C. GV được linh hoạt điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trong SGK và SGV sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ, khả năng nhận thức của HS.

D. Tất cả các phương án trên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

[/box]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #tập #huấn #môn #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

#Đáp #án #trắc #nghiệm #tập #huấn #môn #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

[rule_1_plain]

Related Posts

Top hơn 48 của hình nền dải ngân hà 3d

Hãy cùng xem album hình nền thiên hà 3d Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền thiên hà 3d bên dưới bài viết. Hình…

Top hơn 48 của hình nền người que

Hãy cùng xem album hình nền cá koi cho iphone mới nhất hiện nay và xem chi tiết bộ hình nền cá koi cho iphone dưới bài…

Top hơn 48 của cute hình nền con heo

  Hãy cùng xem album hình nền lợn dễ thương Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền lợn dễ thương bên dưới bài viết….

Top hơn 48 của hình nền cây xanh thiên nhiên

Hãy cùng xem album hình nền cây xanh thiên nhiên Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền cây xanh thiên nhiên bên dưới bài…

Top hơn 48 của hình nền xám trắng

Hãy cùng xem album hình nền baby sans mới nhất hiện nay và xem chi tiết hình nền baby sans dưới bài viết nhé. Ảnh sans đẹp,…

Top hơn 48 của hình nền 11 pro max

Hãy cùng xem album hình nền 11 pro max Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền 11 pro max bên dưới bài viết. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *