Giải vở bài tập toán 5 bài 145 : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Giải bài tập Toán 5 bài 145: Khái quát về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Image about: Giải vở bài tập Toán 5 bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Video về: Giải bài tập Toán 5 bài 145: Khái quát về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Wiki Giải bài tập Toán 5 bài 145 : Khái quát về Đo độ dài và Đo khối lượng (tiếp theo) – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Giải vở bài tập toán 5 bài 145 : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - Phòng GDĐT Thoại Sơn -

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT Toán 5 bài 145: Khái quát về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) với lời giải chi tiết và lời giải nhanh và ngắn gọn nhất

Bài 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là ki-lô-mét:

Các bạn đang xem: Giải vở bài tập Toán 5 bài 145: Ôn tập về Độ dài và Khối lượng (tiếp theo)

b) Đơn vị đo là đề-xi-mét:

Phương pháp giải:

Có thể viết dữ liệu phép đo dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là kilôgam:

b) Đơn vị đo là tấn:

Phương pháp giải:

Áp dụng quy đổi: 1 kg = 1000g hoặc 1g = \( \dfrac{1}{1000}\)kg và 1 tấn = 1000kg hoặc 1kg = \( \dfrac{1}{1000}\) tấn, viết số đo đã cho phân số dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

+) 1m = 100cm, vậy để chuyển số từ mét sang xăng-ti-mét ta nhân số đó với 100cm.

+) 1km = 1000m vậy để chuyển số từ km sang mét ta nhân số đó với 1000m.

+) 1kg = 1000g nên để chuyển số từ kilôgam sang gam ta nhân số đó với 1000g.

+) 1 tấn = 1000kg, vậy để chuyển số từ tấn sang kilôgam ta nhân số đó với 1000kg.

Giải thích các chi tiết:

Tham Khảo Thêm:  2 Đô Singapore Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, 1 Đô Singapore Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Các phép đo đã cho có thể được viết dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số trong đó phân số là phân số thập phân và sau đó kết quả được viết dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Giải Toán 5 bài 145: Ôn tập về Đo độ dài và Đo khối lượng (tiếp theo)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT Toán 5 bài 145: Khái quát về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) với lời giải chi tiết và lời giải nhanh và ngắn gọn nhất

Bài 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là ki-lô-mét:

b) Đơn vị đo là đề-xi-mét:

Phương pháp giải:

Có thể viết dữ liệu phép đo dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là kilôgam:

b) Đơn vị đo là tấn:

Phương pháp giải:

Áp dụng quy đổi: 1 kg = 1000g hoặc 1g = \( \dfrac{1}{1000}\)kg và 1 tấn = 1000kg hoặc 1kg = \( \dfrac{1}{1000}\) tấn, viết số đo đã cho phân số dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

+) 1m = 100cm, vậy để chuyển số từ mét sang xăng-ti-mét ta nhân số đó với 100cm.

+) 1km = 1000m vậy để chuyển số từ km sang mét ta nhân số đó với 1000m.

+) 1kg = 1000g nên để chuyển số từ kilôgam sang gam ta nhân số đó với 1000g.

+) 1 tấn = 1000 kg, vậy để chuyển số từ tấn sang kilôgam ta nhân số đó với 1000 kg.

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Các phép đo đã cho có thể được viết dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số trong đó phân số là phân số thập phân và sau đó kết quả được viết dưới dạng số thập phân.

Tham Khảo Thêm:  Top hơn 48 của hình nền iphone 13 full hd

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT Toán 5 bài 145: Khái quát về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) với lời giải chi tiết và lời giải nhanh và ngắn gọn nhất

Bài 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là ki-lô-mét:

Các bạn đang xem: Giải vở bài tập Toán 5 bài 145: Ôn tập về Độ dài và Khối lượng (tiếp theo)

b) Đơn vị đo là đề-xi-mét:

Phương pháp giải:

Có thể viết dữ liệu phép đo dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là kilôgam:

b) Đơn vị đo là tấn:

Phương pháp giải:

Áp dụng quy đổi: 1 kg = 1000g hoặc 1g = \( \dfrac{1}{1000}\)kg và 1 tấn = 1000kg hoặc 1kg = \( \dfrac{1}{1000}\) tấn, viết số đo đã cho phân số dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

+) 1m = 100cm, vậy để chuyển số từ mét sang xăng-ti-mét ta nhân số đó với 100cm.

+) 1km = 1000m vậy để chuyển số từ km sang mét ta nhân số đó với 1000m.

+) 1kg = 1000g nên để chuyển số từ kilôgam sang gam ta nhân số đó với 1000g.

+) 1 tấn = 1000kg, vậy để chuyển số từ tấn sang kilôgam ta nhân số đó với 1000kg.

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Các phép đo đã cho có thể được viết dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số trong đó phân số là phân số thập phân và sau đó kết quả được viết dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Giải Toán 5 bài 145: Ôn tập về Đo độ dài và Đo khối lượng (tiếp theo)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT Toán 5 bài 145: Khái quát về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) với lời giải chi tiết và lời giải nhanh và ngắn gọn nhất

Tham Khảo Thêm:  Học lỏm 4 cách chọn sữa rửa mặt sạch sâu an toàn cho da

Bài 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là ki-lô-mét:

b) Đơn vị đo là đề-xi-mét:

Phương pháp giải:

Có thể viết dữ liệu phép đo dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Đơn vị đo là kilôgam:

b) Đơn vị đo là tấn:

Phương pháp giải:

Áp dụng quy đổi: 1 kg = 1000g hoặc 1g = \( \dfrac{1}{1000}\)kg và 1 tấn = 1000kg hoặc 1kg = \( \dfrac{1}{1000}\) tấn, viết số đo đã cho phân số dưới dạng hỗn số với phân số dưới dạng phân số thập phân, rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

+) 1m = 100cm, vậy để chuyển số từ mét sang xăng-ti-mét ta nhân số đó với 100cm.

+) 1km = 1000m vậy để chuyển số từ km sang mét ta nhân số đó với 1000m.

+) 1kg = 1000g nên để chuyển số từ kilôgam sang gam ta nhân số đó với 1000g.

+) 1 tấn = 1000 kg, vậy để chuyển số từ tấn sang kilôgam ta nhân số đó với 1000 kg.

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Các phép đo đã cho có thể được viết dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số trong đó phân số là phân số thập phân và sau đó kết quả được viết dưới dạng số thập phân.

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

[/box]

#giải pháp #sách bài tập #bài tập #math #đánh giá #đánh giá #về #đo lường #độ dài #và #đo lường #khối lượng #tiếp theo #tiếp theo #Lớp học #Giáo dục #Giáo dục #Tiếng nói #Tội lỗi

#giải pháp #sách bài tập #bài tập #math #đánh giá #đánh giá #về #đo lường #độ dài #và #đo lường #khối lượng #tiếp theo #tiếp theo #Lớp học #Giáo dục #Giáo dục #Tiếng nói #Tội lỗi

[rule_1_plain]

Related Posts

Top hơn 48 của hình nền dải ngân hà 3d

Hãy cùng xem album hình nền thiên hà 3d Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền thiên hà 3d bên dưới bài viết. Hình…

Top hơn 48 của hình nền người que

Hãy cùng xem album hình nền cá koi cho iphone mới nhất hiện nay và xem chi tiết bộ hình nền cá koi cho iphone dưới bài…

Top hơn 48 của cute hình nền con heo

  Hãy cùng xem album hình nền lợn dễ thương Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền lợn dễ thương bên dưới bài viết….

Top hơn 48 của hình nền cây xanh thiên nhiên

Hãy cùng xem album hình nền cây xanh thiên nhiên Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền cây xanh thiên nhiên bên dưới bài…

Top hơn 48 của hình nền xám trắng

Hãy cùng xem album hình nền baby sans mới nhất hiện nay và xem chi tiết hình nền baby sans dưới bài viết nhé. Ảnh sans đẹp,…

Top hơn 48 của hình nền 11 pro max

Hãy cùng xem album hình nền 11 pro max Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền 11 pro max bên dưới bài viết. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *