Giải vở bài tập toán 5 bài 146 : Ôn tập về đo diện tích – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Giải vở bài tập Toán 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Image about: Giải vở bài tập Toán 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Video về: Giải bài tập Toán 5 bài 146: Khái quát về phép đo diện tích – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Wiki Giải bài tập Toán 5 bài 146 : Ôn tập về đo diện tích – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Giải vở bài tập toán 5 bài 146 : Ôn tập về đo diện tích - Phòng GDĐT Thoại Sơn -

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 5 bài 146: Khái quát về đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh nhất, ngắn nhất

Bài 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài 146 : Khái quát về mặt đo

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = …………m2

b) Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Trong bảng đơn vị đo:

– Đơn vị lớn hơn…… nhân đơn vị bé hơn liền sau.

– Đơn vị bé hơn bằng…… đơn vị lớn liền sau.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết đã học về các đơn vị đo diện tích, hãy điền vào bảng đã cho.

Giải thích các chi tiết:

một)

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = 10.000m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé liền sau.

– Đơn vị nhỏ bằng \(\displaystyle {1 \over {100}}\) với đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Trong bảng đơn vị:

– Đơn vị này gấp \(100\) lần đơn vị nhỏ hơn tiếp theo.

– Một đơn vị nhỏ bằng \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết các số đo diện tích ra đơn vị hecta:

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp các bài văn nghị luận về tác phẩm Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm - Đề án 2020

Phương pháp giải:

Áp dụng chuyển đổi: \(1km^2 = 100ha\) ; \(1ha = 10\; 000m^2\).

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Áp dụng phép biến đổi: \(1dm^2=\dfrac{1}{100}m^2=0,01m^2\).

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Giải vở bài tập Toán 5 Bài 146: Khái quát về phép đo diện tích

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 5 bài 146: Khái quát về đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh nhất, ngắn nhất

Bài 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = …………m2

b) Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Trong bảng đơn vị đo:

– Đơn vị lớn hơn…… nhân đơn vị bé hơn liền sau.

– Đơn vị bé hơn bằng…… đơn vị lớn liền sau.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết đã học về các đơn vị đo diện tích, hãy điền vào bảng đã cho.

Giải thích các chi tiết:

một)

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = 10.000m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé liền sau.

– Đơn vị nhỏ bằng \(\displaystyle {1 \over {100}}\) với đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Trong bảng đơn vị đo:

– Đơn vị này gấp \(100\) lần đơn vị nhỏ hơn tiếp theo.

– Một đơn vị nhỏ bằng \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết các số đo diện tích ra đơn vị hecta:

Phương pháp giải:

Áp dụng chuyển đổi: \(1km^2 = 100ha\) ; \(1ha = 10\; 000m^2\).

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Áp dụng phép biến đổi: \(1dm^2=\dfrac{1}{100}m^2=0,01m^2\).

Tham Khảo Thêm:  Kể từ giờ em có thể sống hạnh phúc rồi (Blog Radio 808)

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 5 bài 146: Khái quát về đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh nhất, ngắn nhất

Bài 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài 146 : Khái quát về mặt đo

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = …………m2

b) Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Trong bảng đơn vị đo:

– Đơn vị lớn hơn…… nhân đơn vị bé hơn liền sau.

– Đơn vị bé hơn bằng…… đơn vị lớn liền sau.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết đã học về các đơn vị đo diện tích, hãy điền vào bảng đã cho.

Giải thích các chi tiết:

một)

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = 10.000m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé liền kề.

– Đơn vị nhỏ bằng \(\displaystyle {1 \over {100}}\) với đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Trong bảng đơn vị:

– Đơn vị này gấp \(100\) lần đơn vị nhỏ hơn tiếp theo.

– Một đơn vị nhỏ bằng \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết các số đo diện tích ra đơn vị hecta:

Phương pháp giải:

Áp dụng chuyển đổi: \(1km^2 = 100ha\) ; \(1ha = 10\; 000m^2\).

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Áp dụng phép biến đổi: \(1dm^2=\dfrac{1}{100}m^2=0,01m^2\).

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Giải vở bài tập Toán 5 Bài 146: Khái quát về phép đo diện tích

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 5 bài 146: Khái quát về đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh nhất, ngắn nhất

Tham Khảo Thêm:  Tổng quan về Office Deployment Tool

Bài 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = …………m2

b) Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn hơn…… nhân đơn vị bé hơn liền sau.

– Đơn vị bé hơn bằng…… đơn vị lớn liền sau.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết đã học về các đơn vị đo diện tích, hãy điền vào bảng đã cho.

Giải thích các chi tiết:

một)

Chú ý: Khi đo diện tích đất đai người ta còn dùng đơn vị héc ta (ha).

1ha = 10.000m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé liền kề.

– Đơn vị nhỏ bằng \(\displaystyle {1 \over {100}}\) với đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị này gấp \(100\) lần đơn vị nhỏ hơn tiếp theo.

– Một đơn vị nhỏ bằng \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị lớn hơn tiếp theo.

Giải thích các chi tiết:

bài 3

Viết các số đo diện tích ra đơn vị hecta:

Phương pháp giải:

Áp dụng chuyển đổi: \(1km^2 = 100ha\) ; \(1ha = 10\; 000m^2\).

Giải thích các chi tiết:

bài 4

Đặt dấu thập phân thích hợp:

Phương pháp giải:

Áp dụng phép biến đổi: \(1dm^2=\dfrac{1}{100}m^2=0,01m^2\).

Giải thích các chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn

[/box]

#Giải quyết #vở ghi #bài tập #bài tập #toán học #ôn tập #đánh giá #về #đo lường #khu vực #phòng #Giáo dục #Tiếng nói #Tội lỗi

#Giải quyết #vở ghi #bài tập #bài tập #toán học #ôn tập #đánh giá #về #đo lường #khu vực #phòng #Giáo dục #Tiếng nói #Tội lỗi

[rule_1_plain]

Related Posts

Top hơn 48 của hình nền dải ngân hà 3d

Hãy cùng xem album hình nền thiên hà 3d Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền thiên hà 3d bên dưới bài viết. Hình…

Top hơn 48 của hình nền người que

Hãy cùng xem album hình nền cá koi cho iphone mới nhất hiện nay và xem chi tiết bộ hình nền cá koi cho iphone dưới bài…

Top hơn 48 của cute hình nền con heo

  Hãy cùng xem album hình nền lợn dễ thương Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền lợn dễ thương bên dưới bài viết….

Top hơn 48 của hình nền cây xanh thiên nhiên

Hãy cùng xem album hình nền cây xanh thiên nhiên Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền cây xanh thiên nhiên bên dưới bài…

Top hơn 48 của hình nền xám trắng

Hãy cùng xem album hình nền baby sans mới nhất hiện nay và xem chi tiết hình nền baby sans dưới bài viết nhé. Ảnh sans đẹp,…

Top hơn 48 của hình nền 11 pro max

Hãy cùng xem album hình nền 11 pro max Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền 11 pro max bên dưới bài viết. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *