Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Hình Ảnh về: Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Video về: Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Wiki về Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian - Phòng GDĐT Thoại Sơn -

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Các bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập chấm công

a) 1 thế kỷ = … năm

1 năm = …tháng

Năm không nhuận có… ngày

1 năm nhuận có … ngày

1 tháng có … (hoặc …) ngày

Tháng Hai có … hoặc … ngày

b) 1 tuần có … ngày

1 ngày = …giờ

1 giờ = …phút

1 phút = … giây

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về bảng đơn vị thời gian.

Giải thích chi tiết:

a) 1 thế kỷ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

Năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

b) 1 tuần có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng

3 phút 40 giây = … giây

1 giờ 5 phút = … phút

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = … năm … tháng

150 giây = … phút … giây

144 phút = …giờ…phút

54 giờ = … ngày … giờ

c) 60 phút = …giờ

45 phút = …giờ = 0…giờ

15 phút = …giờ = 0…giờ

1 giờ 30 phút = … giờ

90 phút = …giờ

6 phút = …giờ = 0…giờ

12 phút = …giờ = 0…giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = … phút

90 giây = …phút

1 phút 30 giây = … phút

30 giây = …phút=0…phút

2 phút 45 giây = …. phút

1 phút 6 giây = … phút

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị thời gian:

1 năm = 12 tháng ;

1 ngày = 24 giờ ;

1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Giải thích chi tiết:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ

15 phút = \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ

6 phút = \(\dfrac{1}{10}\) giờ = 0,1 giờ

12 phút = \(\dfrac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = \(\dfrac{1}{2}\) phút = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

bài 3

Có bao nhiêu giờ và phút trên đồng hồ?

Phương pháp giải:

Nhìn đồng hồ để biết thời gian thích hợp.

Giải thích chi tiết:

+) Hàng đầu tiên:

Đồng hồ bên trái chỉ 10 giờ.

Đồng hồ bên phải chỉ 6 giờ 5 phút.

+) Hàng thứ hai:

Đồng hồ bên trái chỉ 9 giờ 43 phút (hoặc 10 giờ 17 phút).

Đồng hồ bên phải chỉ 1 giờ 12 phút.

bài 4

Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài \(300km\). Ô tô đi với vận tốc \(60km/\) giờ và đi được \(2\dfrac{1}{4}\) giờ. Hỏi ô tô còn phải đi bao nhiêu km nữa?

Quãng đường ô tô còn lại là:

A. \(135km\) B. \(165km\)

C. \(150km\) D. \(240km\)

Phương pháp giải:

– Thay đổi \(2\frac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

– Tính quãng đường ô tô đi được = vận tốc \(\lần \) thời gian.

– Quãng đường đi = 300km \(-\) quãng đường đã đi.

Tham Khảo Thêm:  Top hơn 48 của hình nền điện thoại màu vàng

Giải thích chi tiết:

Quy đổi: \(2\dfrac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

Quãng đường ô tô đi được tính bằng km là:

\(60 \times \dfrac{9}{4} = 135\;(km)\)

Quãng đường ô tô còn phải đi tính bằng km là:

\(300 – 135 = 165\;(km)\)

Trả lời: \(165km\).

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỷ = … năm

1 năm = …tháng

Năm không nhuận có… ngày

1 năm nhuận có … ngày

1 tháng có … (hoặc …) ngày

Tháng Hai có … hoặc … ngày

b) 1 tuần có … ngày

1 ngày = …giờ

1 giờ = …phút

1 phút = … giây

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về bảng đơn vị thời gian.

Giải thích chi tiết:

a) 1 thế kỷ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

Năm không nhuận có 365 ngày

Năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

b) 1 tuần có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng

3 phút 40 giây = … giây

1 giờ 5 phút = … phút

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = … năm … tháng

150 giây = … phút … giây

144 phút = …giờ…phút

54 giờ = … ngày … giờ

c) 60 phút = …giờ

45 phút = …giờ = 0…giờ

15 phút = …giờ = 0…giờ

1 giờ 30 phút = … giờ

90 phút = …giờ

6 phút = …giờ = 0…giờ

12 phút = …giờ = 0…giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = … phút

90 giây = …phút

1 phút 30 giây = … phút

30 giây = …phút=0…phút

2 phút 45 giây = …. phút

1 phút 6 giây = … phút

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị thời gian:

1 năm = 12 tháng ;

1 ngày = 24 giờ ;

1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Giải thích chi tiết:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ

15 phút = \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ

6 phút = \(\dfrac{1}{10}\) giờ = 0,1 giờ

12 phút = \(\dfrac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = \(\dfrac{1}{2}\) phút = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

bài 3

Có bao nhiêu giờ và phút trên đồng hồ?

Phương pháp giải:

Nhìn đồng hồ để biết thời gian thích hợp.

Giải thích chi tiết:

+) Hàng đầu tiên:

Đồng hồ bên trái chỉ 10 giờ.

Đồng hồ bên phải chỉ 6 giờ 5 phút.

+) Hàng thứ hai:

Đồng hồ bên trái chỉ 9 giờ 43 phút (hoặc 10 giờ 17 phút).

Đồng hồ bên phải chỉ 1 giờ 12 phút.

Bài 4

Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài \(300km\). Ô tô đi với vận tốc \(60km/\) giờ và đi được \(2\dfrac{1}{4}\) giờ. Hỏi ô tô còn phải đi bao nhiêu km nữa?

Quãng đường ô tô còn lại là:

A. \(135km\) B. \(165km\)

C. \(150km\) D. \(240km\)

Phương pháp giải:

– Thay đổi \(2\frac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

– Tính quãng đường ô tô đi được = vận tốc \(\lần \) thời gian.

– Quãng đường đi = 300km \(-\) quãng đường đã đi.

Giải thích chi tiết:

Quy đổi: \(2\dfrac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

Quãng đường ô tô đi được tính bằng km là:

Tham Khảo Thêm:  Top hơn 48 của hình nền chữ t đẹp

\(60 \times \dfrac{9}{4} = 135\;(km)\)

Quãng đường ô tô còn phải đi tính bằng km là:

\(300 – 135 = 165\;(km)\)

Trả lời: \(165km\).

Chọn đáp án B

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Các bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập chấm công

a) 1 thế kỷ = … năm

1 năm = …tháng

Năm không nhuận có… ngày

1 năm nhuận có … ngày

1 tháng có … (hoặc …) ngày

Tháng Hai có … hoặc … ngày

b) 1 tuần có … ngày

1 ngày = …giờ

1 giờ = …phút

1 phút = … giây

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về bảng đơn vị thời gian.

Giải thích chi tiết:

a) 1 thế kỷ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

Năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

b) 1 tuần có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng

3 phút 40 giây = … giây

1 giờ 5 phút = … phút

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = … năm … tháng

150 giây = … phút … giây

144 phút = …giờ…phút

54 giờ = … ngày … giờ

c) 60 phút = …giờ

45 phút = …giờ = 0…giờ

15 phút = …giờ = 0…giờ

1 giờ 30 phút = … giờ

90 phút = …giờ

6 phút = …giờ = 0…giờ

12 phút = …giờ = 0…giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = … phút

90 giây = …phút

1 phút 30 giây = … phút

30 giây = …phút=0…phút

2 phút 45 giây = …. phút

1 phút 6 giây = … phút

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị thời gian:

1 năm = 12 tháng ;

1 ngày = 24 giờ ;

1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Giải thích chi tiết:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ

15 phút = \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ

6 phút = \(\dfrac{1}{10}\) giờ = 0,1 giờ

12 phút = \(\dfrac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = \(\dfrac{1}{2}\) phút = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

bài 3

Có bao nhiêu giờ và phút trên đồng hồ?

Phương pháp giải:

Nhìn đồng hồ để biết thời gian thích hợp.

Giải thích chi tiết:

+) Hàng đầu tiên:

Đồng hồ bên trái chỉ 10 giờ.

Đồng hồ bên phải chỉ 6 giờ 5 phút.

+) Hàng thứ hai:

Đồng hồ bên trái chỉ 9 giờ 43 phút (hoặc 10 giờ 17 phút).

Đồng hồ bên phải chỉ 1 giờ 12 phút.

bài 4

Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài \(300km\). Ô tô đi với vận tốc \(60km/\) giờ và đi được \(2\dfrac{1}{4}\) giờ. Hỏi ô tô còn phải đi bao nhiêu km nữa?

Quãng đường ô tô còn lại là:

A. \(135km\) B. \(165km\)

C. \(150km\) D. \(240km\)

Phương pháp giải:

– Thay đổi \(2\frac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

– Tính quãng đường ô tô đi được = vận tốc \(\lần \) thời gian.

– Quãng đường đi = 300km \(-\) quãng đường đã đi.

Giải thích chi tiết:

Quy đổi: \(2\dfrac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

Quãng đường ô tô đi được tính bằng km là:

\(60 \times \dfrac{9}{4} = 135\;(km)\)

Quãng đường ô tô còn phải đi tính bằng km là:

\(300 – 135 = 165\;(km)\)

Trả lời: \(165km\).

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Tham Khảo Thêm:  U40 Là Bao Nhiêu Tuổi ? Lạm Dụng Và Sử Dụng Sai Tiếng Nước Ngoài

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỷ = … năm

1 năm = …tháng

Năm không nhuận có… ngày

1 năm nhuận có … ngày

1 tháng có … (hoặc …) ngày

Tháng Hai có … hoặc … ngày

b) 1 tuần có … ngày

1 ngày = …giờ

1 giờ = …phút

1 phút = … giây

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về bảng đơn vị thời gian.

Giải thích chi tiết:

a) 1 thế kỷ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

Năm không nhuận có 365 ngày

Năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

b) 1 tuần có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng

3 phút 40 giây = … giây

1 giờ 5 phút = … phút

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = … năm … tháng

150 giây = … phút … giây

144 phút = …giờ…phút

54 giờ = … ngày … giờ

c) 60 phút = …giờ

45 phút = …giờ = 0…giờ

15 phút = …giờ = 0…giờ

1 giờ 30 phút = … giờ

90 phút = …giờ

6 phút = …giờ = 0…giờ

12 phút = …giờ = 0…giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = … phút

90 giây = …phút

1 phút 30 giây = … phút

30 giây = …phút=0…phút

2 phút 45 giây = …. phút

1 phút 6 giây = … phút

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị thời gian:

1 năm = 12 tháng ;

1 ngày = 24 giờ ;

1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Giải thích chi tiết:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ

15 phút = \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ

6 phút = \(\dfrac{1}{10}\) giờ = 0,1 giờ

12 phút = \(\dfrac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = \(\dfrac{1}{2}\) phút = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

bài 3

Có bao nhiêu giờ và phút trên đồng hồ?

Phương pháp giải:

Nhìn đồng hồ để biết thời gian thích hợp.

Giải thích chi tiết:

+) Hàng đầu tiên:

Đồng hồ bên trái chỉ 10 giờ.

Đồng hồ bên phải chỉ 6 giờ 5 phút.

+) Hàng thứ hai:

Đồng hồ bên trái chỉ 9 giờ 43 phút (hoặc 10 giờ 17 phút).

Đồng hồ bên phải chỉ 1 giờ 12 phút.

Bài 4

Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài \(300km\). Ô tô đi với vận tốc \(60km/\) giờ và đi được \(2\dfrac{1}{4}\) giờ. Hỏi ô tô còn phải đi bao nhiêu km nữa?

Quãng đường ô tô còn lại là:

A. \(135km\) B. \(165km\)

C. \(150km\) D. \(240km\)

Phương pháp giải:

– Thay đổi \(2\frac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

– Tính quãng đường ô tô đi được = vận tốc \(\lần \) thời gian.

– Quãng đường đi = 300km \(-\) quãng đường đã đi.

Giải thích chi tiết:

Quy đổi: \(2\dfrac{1}{4}\) giờ = \(\dfrac{9}{4}\) giờ.

Quãng đường ô tô đi được tính bằng km là:

\(60 \times \dfrac{9}{4} = 135\;(km)\)

Quãng đường ô tô còn phải đi tính bằng km là:

\(300 – 135 = 165\;(km)\)

Trả lời: \(165km\).

Chọn đáp án B

[/box]

#Toán #lớp #trang #Ôn #tập #về #đo #thời #gian #Phòng #GDĐT #Thoại #Sơn

#Toán #lớp #trang #Ôn #tập #về #đo #thời #gian #Phòng #GDĐT #Thoại #Sơn

[rule_1_plain]

Related Posts

Top hơn 48 của hình nền dải ngân hà 3d

Hãy cùng xem album hình nền thiên hà 3d Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền thiên hà 3d bên dưới bài viết. Hình…

Top hơn 48 của hình nền người que

Hãy cùng xem album hình nền cá koi cho iphone mới nhất hiện nay và xem chi tiết bộ hình nền cá koi cho iphone dưới bài…

Top hơn 48 của cute hình nền con heo

  Hãy cùng xem album hình nền lợn dễ thương Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền lợn dễ thương bên dưới bài viết….

Top hơn 48 của hình nền cây xanh thiên nhiên

Hãy cùng xem album hình nền cây xanh thiên nhiên Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền cây xanh thiên nhiên bên dưới bài…

Top hơn 48 của hình nền xám trắng

Hãy cùng xem album hình nền baby sans mới nhất hiện nay và xem chi tiết hình nền baby sans dưới bài viết nhé. Ảnh sans đẹp,…

Top hơn 48 của hình nền 11 pro max

Hãy cùng xem album hình nền 11 pro max Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền 11 pro max bên dưới bài viết. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *